Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Biografia

Joan Martínez Porcell va néixer el 16 d’abril de 1960 al barri barceloní de l’Eixample en el si d’una família cristiana, el tercer de set germans. Va cursar els estudis primaris a l’Escola Pia del carrer Diputació de la ciutat comtal i va continuar els de Batxillerat i Cou -en horari nocturn- a l’Institut Jaume Balmes de la mateixa ciutat. Durant els difícils inicis de la democràcia participa activament en diversos moviments cristians i activitats a la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona on rebé els sagraments de la iniciació cristiana.

Al setembre de 1977 ingressa al Seminari de Toledo on cursarà els estudis eclesiàstics fins a obtenir el Batxillerat en Teologia per la Facultat de Teologia del Nord, amb seu a Burgos, l’1 d’abril de 1983. El 10 de juliol de 1983 és ordenat prevere de mans del cardenal primat i arquebisbe de Toledo, Emm. i Rvdm. D. Marcelo González Martín a la catedral d’aquesta magnífica ciutat. El primer destí pastoral foren uns petits poblets situats al bell mig de les Villuercas a la província de Càceres: Castañar i Navalvillar de Ibor. "Los ibores” foren així el lloc dels primers passos del seu nou ministeri sacerdotal. En ells compagina la seva tasca de pastor rural amb l’estudi de la filosofia i el 26 de setembre de 1986 obté la llicència en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UNED. Des de 1986 i fins al 1988, i després de quasi bé tres anys de pastoral rural, cursarà la llicència en Filosofia eclesiàstica a la Pontifícia Universitat de Sant Tomás (Angelicum) a Roma, on establirà una ferma amistat amb el P. Abelardo Lobato O.P, que el dirigirà en la seva aproximació al pensament de Sant Tomàs.

Torna a Barcelona al setembre de 1988 i és nomenat vicari de la Parròquia de Sant Pius X de Barcelona on aleshores n’era rector Mons. Carles Soler i Perdigó, actual bisbe emèrit de Girona. El 15 de juny de 1989 és nomenat consiliari diocesà de l’Adoració Femenina de Barcelona, i compagina una intensa tasca pastoral amb la preparació de la tesi doctoral sota el mestratge del Dr. Eudald Forment, catedràtic de Metafísica de la Universitat de Barcelona. Intel.lectualment molt proper a l’anomenada “escola tomista de Barcelona”. El 27 d’abril de 1992 obté el Doctorat en Filosofia “cum laude” amb una tesi sobre “La incomunicabilidad ontológica de la persona humana”, publicada més tard amb el títol “Metafísica de la persona”.

El 19 de juny de 1992 és nomenat Rector de la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga i el 5 de setembre de 1994 de la Parròquia de Sant Pere de Bigues. Més tard -l’any 1999- fou nomenat també arxiprest de Puiggraciós i durant deu anys centrarà la seva tasca pastoral al Vallès. El 30 d’octubre de 2001 el Cardenal Arquebisbe Ricard Mª Carles el nomena vicari episcopal de la demarcació del Vallés de la que en tindrà cura fins a la creació dels nous bisbats de l’arxidiòcesi de Barcelona. Durant un breu període de temps residirà a la Parròquia de Sant Pere de Rubí al bell mig de la demarcació episcopal i ocuparà diversos càrrecs pastorals: membre del consell presbiteral de Barcelona des del 14 de març de 2001 i patró de la Fundació d’escoles parroquials de Barcelona des del 12 de juliol de 2002. El 25 d’octubre de 2002 és nomenat adscrit a la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona on residirà prop de dos anys. L’1 de Setembre de 2004 és nomenat rector de les Parròquies de Santa Maria de Cardedeu i Sant Muç de Cànoves de l'acabada d'estrenar diòcesi de Terrassa, i posteriorment -l’1 de setembre de 2005- adscrit de Sant Pere Octavià de Sant Cugat i rector de Sant Joan de Mirasol.

Participa activament en els primers passos de la nova diòcesi de Terrassa de la que serà nomenat membre del consell presbiteral el 20 d’abril de 2005 i delegat episcopal d’ensenyament des del 19 d’abril de 2005. Des de l’any 1992 està incorporat al claustre de professors de la Facultat eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, de la que primer n’és professor convidat, encarregat de curs i professor extraordinari. L’unirà una gran estima i admiració al P. Josep Mª Coll amb el que compartirà inquietuds i recerques. El 28 d’abril de 2004 fou nomenat vicedegà de la Facultat, càrrec que retindrà durant un període de tres anys. Durant aquest període segueix compaginant la tasca pastoral amb la docència a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la que, el 9 de gener de 2003 i després d’obtenir el “nihil obstat” de la Congregació romana d’educació catòlica, en serà nomenat professor ordinari. Des del 17 de febrer de 2007 és catedràtic de la Universitat Ramón Llull. L’any 2003 cursa estudis d’islamologia al I.D.E.O (Institut dominicain d’études orientals) del Caire, i participa en els G.R.I.C (Groupes de recherches islamo-chrètiens) on centra les seves investigacions filosòfiques entorn de les relacions entre fe i raó en el cristianisme i l’Islam.

El 13 de gener de 2005 el Cardenal Lluis Mª Sistach el nomena Degà-President de la Facultat de Filosofia de Catalunya, càrrec que exercirà durant dos mandats, fins al febrer de 2012. Durant el curs 2008-2009 impartirà diversos cursos monogràfics sobre l’ontologia de la persona a la Universitat de Sant Tomàs a Roma de la que serà nomenat professor invitat el 2 de maig de 2008. El 16 de gener de 2008, l’Emm. i Rvdm. Antonio Cañizares, cardenal arquebisbe de Toledo, li concedeix lletres d’excardinació i el 12 de febrer de 2008 és incardinat a la diòcesi de Barcelona de la que és nomenat adscrit a la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona, on resideix des de llavors, dedicat a la Facultat de Filosofia de Catalunya.

La docència fonamental durant aquests més de vint anys s’ha centrat fonamentalment en la Metafísica, assignatura de la qual n’és professor titular, tot i que imparteix també de forma habitual les qüestions aprofundides de metafísica i teoria del coneixement així com diversos cursos opcionals sobre el pensament de J.B. Lotz, o la introducció a obres de M. Heidegger. Ha estat coordinador de diversos programes de doctorat i fou co-director del grup de recerca Pensar per Conviure, de diàleg islamo-cristià. Les principals línies d’investigació i estudi han estat fonamentalment al voltant de la comprensió de l’ésser finit i la seva constitució activa.

Ha dirigit nombroses tesis doctorals i diversos tribunals d’obtenció de DEA i Màster. És autor de Metafísica de la persona (P.P.U Barcelona. 1992; 2ª ed: Balmes. Barcelona 2009); Ésser i persona (P.P.U. Barcelona. 1995); Dios, persona y conocimiento (Balmes, Barcelona. 2009). Director de la col.lecció Pensar per conviure de la Facultat de Filosofia ha editat tres volums sobre el diàleg islamo-cristià (Aportacions al Pensament en diàleg a la llum de la Revelació; La mística cristiana i musulmana com a lloc d’encontre”; i La evangelització i el Dawa). Ha publicat igualment alguns manuals docents com Lectura de textos (2º ed: MRR. Barcelona 2013) i el manual de Metafísica (Balmes. Barcelona 2012). Ha escrit nombrosos articles especialitzats a revistes de filosofia i diverses comunicacions i ponències a congressos internacionals.

En aquests dos darrers anys ha compaginat la tasca pastoral, particularment dedicat a la pastoral familiar, a l’acompanyament espiritual i a la pastoral juvenil amb el desenvolupament d’una nova sèrie de publicacions especialment sensibles als reptes de la nova evangelització, amb especial cura de la paraula poètica i la imatge (Imatges i paraules (Autoprint. Barcelona. 2013); Poema del teu Nadal. (Llengua nacional. Barcelona. 2013); LLengua de Foc (Llengua nacional. Barcelona. 2014); Diálogos sobre la dignidad humana (Autoprint. Barcelona, 2014); Diálogos de vida cristiana (Autoprint. Barcelona, 2014).

El 2 de setembre de 2014 fou nomenat Rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè i de Sant Miquel Arcàngel, de Barcelona, romanent en el càrrec fins a febrer de 2018 en què va presentarla renúncia. En l'actualitat es dedica a la pastoral sanitària i continua amb la docència universitària.